Ostrovit 100% Whey Isolate 700g

750,000

 • OstroVit Whey Protein Isolate
  – Hoạt động đồng hóa, OstroVit Whey Protein Isolate 700 g giúp xây dựng khối lượng cơ thuần túy
  – Hoạt động chống dị hóa OstroVit Whey Protein Isolate 700 g giúp ngăn ngừa các sự cố của cơ bắp
  – Hỗ trợ tăng khả năng phục hồi cơ bắp sau quá trình tập luyện
  – OstroVit Whey Protein Isolate 700 g thích hợp cho tất cả các môn thể thao
  – Thích hợp cho cả giai đoạn xây dựng khối cơ hoặc giảm mỡ toàn thân.