C4 Pre-workout – Cellucor 60 serving

900,000

  • Caffeine
  • Beta-Alanine
  • Creatine Nitrate (NO3)
  • Arginine AKG
  • Methylcobalamin : Là Vitamin B12 ở trạng thái mạnh. Hỗ trợ chuyển hóa tế bào
  • N-Acetyl-L-Tyrosine
  • Hương vị thơm ngon và đa dạng cho người sử dụng lựa chọn với mức giá tốt.