Ostrovit Creatine 300g/120 Serving – Có Vị Chính Hãng

450,000

1 serving (1 muỗng – 2.5g) Ostrovit Creatine Monohydrate cung cấp:
2199mg creatine monohydrate
25mg Taurine
2.5mg vitamin B6
Hotline: 0342 139 694