PRE WORKOUT RED DEVIL – TĂNG SỨC MẠNH – TĂNG TEST NỘI SINH

850,000

✅  4.5g Citrulline

✅ 3g Beta-Alanine

✅ 2g Arginine

✅ 500mg Tribulus + 40mg ZinC

✅ 2g EAA

✅ Chứa Vitamin B12, D