Rule 1 Casein 4lbs ( 55 Serving ) – Whey Ban Đêm

1,490,000

  • 25 g protein hấp thụ chậm
  • Casein micellar cao cấp
  • Hấp thụ axit amin trong tối đa 8 giờ.
  • Các axit amin thiết yếu (EAA) tự nhiên
  • 100% Casein Protein
  • Không Kem
  • Không Spiking – Chất làm tăng Protein 1 cách giả tạo
  • Không phụ gia