Mass Muscle Gainer 10lbs (4.5kg)- Vua Tăng Cân Cơ

1,900,000

  • 1000 Calories
  • 60g Protein xây dựng phát triển cơ nạc
  • 174G Carb chất lượng cao
  • 5g Creatine Monohydradate
  • 5G BCAA
  • 100 mg Elite Enzyme