Mutant Mass Extreme 2500 22lbs

2,500,000

1 serving (4 muỗng – 285g) Mutant Mass Extreme 2500 22lbs cung cấp:

– 1070 calories

– 2.5g chất béo (trong đó 1.5g chất béo bão hòa)

– 231g carbohydrates (trong đó 3g chất xơ, 4g đường)

– 30g protein (trong đó 11g axit amin, 6g BCAA)